WPISY


Wysoka, niemalże sięgająca nieba wieża świadczyła o prawnej i gospodarczej pozycji średniowiecznego miasta. Była symbolem jego wolności. Nie bez przyczyny pierwsze publiczne zegary, będące oznaką prestiżu i bogactwa mieszczan, instalowano właśnie na wieżach. Wieża zegarowa nie była jednak zwykłą wieżą – od wewnątrz wzmacniano ją specjalnym rusztowaniem, które było w stanie utrzymać ciężar mechanizmu zegarowego oraz dzwonów, zwanych...

Czytaj więcej

Kraków jest miastem smoków, stąd też nie może dziwić, że te stwory zostały uwiecznione również przez Kriegerów. Historię tej kliszy zaczniemy jednak od innego zdjęcia, opublikowanego w prasie na początku XX wieku. Winieta tytułowa czasopisma „Architekt” z 1903 r. [Fotografia barwna. Strona tytułowa czasopisma „Architekt”. Utrzymana w kolorach czerni i czerwieni z rysunkiem kościoła na Skałce]Fragment artykułu...

Czytaj więcej

Największym przedsięwzięciem konserwatorskim zrealizowanym w Krakowie na przełomie XIX i XX w. była niewątpliwie restauracja katedry na Wawelu. W Kalendarzu Krakowskim na rok 1892 wydawanym przez Józefa Czecha tak opisywano ówczesny stan katedry: „…w drugiej połowie naszego wieku smutny dla każdego Polaka przedstawia obraz zubożenia i opuszczenia; ściany brudne i obdarte, miejscami popękane, dachy krzywe i wodę przepuszczające”....

Czytaj więcej

W zbiorach fotograficznych Muzeum Krakowa znajduje się kolodionowa klisza szklana autorstwa Ignacego Kriegera, przedstawiająca medal z wizerunkiem Jezusa i inskrypcją w języku hebrajskim. Co ciekawe, w zbiorach judaistycznych MK możemy odnaleźć dwa niemal identyczne medale, jak ten z fotografii Kriegera. Awers frankistowskiego medalu z wizerunkiem Chrystusa i napisem w języku hebrajskim – klisza szklana. Fot. Ignacy Krieger, po...

Czytaj więcej

Panorama Będzina – klisza szklana. Fot. Ignacy Krieger, 1885, ze zbiorów MK[Fotografia czarno-biała. Na pierwszym planie pola, w głębi panorama miasta: po lewej ruiny zamku, pośrodku kościół] Szklana klisza wykonana przez atelier Kriegera znajdująca się w zbiorach Muzeum Krakowa przedstawia panoramę miasta Będzina (obecnie woj. śląskie) z dominującymi w krajobrazie ruinami zamku kazimierzowskiego i kościołem św. Trójcy. Panorama...

Czytaj więcej

Neobarokowy pałacyk przy dzisiejszej ul. Lwowskiej, sfotografowany przez Natana Kriegera, ozdobiony w narożach dwoma hełmami, znany jest jako „Kryształ”. Swoją nazwę zawdzięcza zlokalizowanej w tym miejscu od 1916 roku firmie, której pełna nazwa brzmiała: „Kryształ – Polska Fabryka Cukrów i Czekolady wyrabianych systemem Witolda Sobolewskiego, sp. z o. o.”. Pałacyk „Kryształ”. Fot. Natan Krieger, po 1891, ze zbiorów...

Czytaj więcej

W zbiorach Muzeum Krakowa przechowywane są dwie klisze wykonane w atelier Ignacego Kriegera przedstawiające wysoką szklanicę zdobioną malowaną dekoracją. To puchar cechu krakowskich kapeluszników zwany wilkomem. Naczynie w wieku XIX znajdowało się w  kolekcji zgromadzonej przez naczelnika kieleckiego, Tomasza Zielińskiego (zm. 1858). Kolekcjoner i mecenas chętnie udostępniał eksponaty ze swych zbiorów do pracy badawczej. Rysunek...

Czytaj więcej

Przyszły pl. Szczepański na tzw. Planie Senackim (ok 1805 r.) z zabudowaniami po jezuickimi. Ze zbiorów MK.[Kolorowy plan przyszłego pl. Szczepańskiego z zaznaczonymi kolorami blokami zabudowy drewnianej i murowanej. Na planie teren przyszłego placu zajmują kościół i blok budynków w kształcie odwróconej litery L. Nazwy ulic i budynków w języku niemieckim.] Plac Szczepański powstał na początku XIX wieku, gdy po zlikwidowaniu...

Czytaj więcej

Witryna sklepowa i szyldy zasłaniające niemal każdy skrawek elewacji – czy tak wygląda pałac? A przecież patrzymy właśnie na Pałac Pod Krzysztofory przy Rynku Głównym 35. Jednak pod koniec XIX wieku gmach, w którym gościli niegdyś królowie, był już tylko zwykłą czynszową kamienicą z lokalami do wynajęcia. Na drugim piętrze budynku, nie ujętym na fotografii, mieścił się więc skład fortepianów Bronisławy Gabryjelskiej, siostry prof....

Czytaj więcej