Wielkanocnie


Wszystkim, którzy zaglądają do „Ignacego Kriegera” życzymy na czas tegorocznych Świąt Wielkanocnych
wiosny w sercu oraz umiejętności cieszenia się spowolnieniem pędu życia,
a nawet nagłym zatrzymaniem w biegu. Niech święta będą czasem refleksji i nadziei na odrodzenie normalności.
Nade wszystko niech będą zdrowe i spędzone w domach!

Grupa osób przy pakowaniu jaj, autor fot. Natan Krieger, po 1896; wł. MK

W gratisie do życzeń zostawiamy „jajeczną ciekawostkę”.

Mało kto wie, że od 1915 do 2008 roku w Krakowie obowiązywał surowy zakaz malowania pisanek . Postanowienie to było odpowiedzią na „trwonienie żywności” – jak to ujął „Ilustrowany Kurier Codzienny”. 

 „Celem zapobieżenia trwonieniu jaj Magistrat stoł. król. miasta Krakowa na podstawie reskryptu ck. Namiestnictwa z dnia 28 marca 1915 zakazuje farbowania jaj (tzw. pisanek wielkanocnych) i wprowadzania ich do obrotu handlowego. Osoby, przekraczające ten zakaz, ulegną karom przewidzianym w rozporządzeniu cesarskiem z dnia 20 kwietnia 1854 Dz. u. p. Nr 96.” (IKC, z dn. 3 kwietnia 1915 roku)

Dopiero 21 marca 2008 roku prezydent Jacek Majchrowski zniósł zakaz!

Share This