Krieger – Hermanowicz. Dwugłos.


Zarówno o Ignacym Kriegerze jak też o Henryku Hermanowiczu można powiedzieć, że uczynili z Krakowa główny temat swojej twórczości i fotograficznych eksploracji. Krieger uważany był za skrzętnego dokumentalistę przemian zachodzących w przestrzeni Krakowa. O Hermanowiczu mawiano, że to nadworny fotograf tego królewskiego miasta.

Obaj przemierzali te same ulice, patrzyli na te same budynki i zaułki. Za każdym razem w sposób unikalny i właściwy każdemu z nich. Choć żyli w różnych czasach to inspirowały ich bardzo podobne kadry i kompozycje. Popatrzmy na krakowski Rynek oczami jednego i drugiego fotografa.

Share This