W służbie nauki


W służbie nauki

 

Zarówno Ignacy Krieger, jak i jego spadkobiercy, podejmowali współpracę z krakowskimi instytucjami naukowymi, w ówczesnej humanistyce doceniano bowiem walory dokumentacyjne fotografii, wykorzystując ją do reprodukowania zabytków piśmienniczych i dzieł sztuki, co umożliwiało wymianę materiałów badawczych między różnymi ośrodkami. Wyjątkowym świadectwem tej współpracy jest podziękowanie złożone na ręce Ignacego Kriegera przez ówczesnego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej Karola Estreichera w roku 1869. Dokument ten zachował się w zbiorach muzealnych w postaci negatywu na podłożu szklanym.

 

Podziękowanie prof. Karola Estreichera dla Ignacego Kriegera. Fot. Ignacy Krieger, po 1869, ze zbiorów MHK

 

W dokumencie tym dyrektor składa podziękowanie za „odkopiowanie fotograficzne” zabytków bibliotecznych „z wytrwałą starannością”. Wymienia  m.in. podpisy królów i innych znakomitości, znajdujące się w rękopisie zwanym Księgą królewską. Była to uniwersytecka księga pamiątkowa, do której wpisywali się goście zwiedzający bibliotekę Collegium Maius Akademii Krakowskiej, a następnie Bibliotekę Jagiellońską. Najstarszy wpis pochodzi z 1574 roku i jest nim autograf króla Henryka Walezego.

Podpis Henryka Walezego w księdze gości Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fot. Ignacy Krieger, około 1869, ze zbiorów MHK

 

Podpis Anny Jagiellonki w księdze gości Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fot. Ignacy Krieger, około 1869, ze zbiorów MHK

 

W podziękowaniu dla Kriegera Estreicher wymienia również „widoki zdejmowane z rysunków Stachowicza obejmujące malowidła ze ścian Biblioteki Jagiellońskiej”. Chodzi tutaj o cykl dekoracji ściennych w auli Collegium Maius – trzeba pamiętać, że była to siedziba uniwersyteckiej książnicy aż do 1940 roku, kiedy zbiory zostały przeniesione do nowoczesnego gmachu, w którym znajdują się do dziś. Wspomniane malowidła zostały zrealizowane w latach 1820-1821 i zostały entuzjastycznie przyjęte przez współczesnych. Na łamach prasy pisano z nadzieją, że „dzieło to pomnoży liczbę pomników naszych i wielu może obojętność ku chwale narodowej szlachetnemi uczuciami ożywi” („Pszczółka Krakowska” 1821, t. III, nr 33, s. 161). Cykl obejmował 11 malowideł ilustrujących dzieje Uniwersytetu, począwszy od fundacji przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku aż po rabunek Biblioteki w czasie potopu szwedzkiego. Niestety dekoracje te nie przetrwały do naszych czasów – zostały zniszczone podczas restauracji Collegium Maius w latach 60. XIX w.

 

„Założenie Uniwersytetu przez Kazimierza Wielkiego w roku 1364” – rysunek Michała Stachowicza. Fot. Ignacy Krieger, około 1869, ze zbiorów MHK

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share This