Plac Szczepański 150 lat temu


Plac Szczepański 150 lat temu

 

Jeszcze na początku XIX wieku teren obecnego placu Szczepańskiego był dość gęsto zabudowany. Znajdował się tu otoczony cmentarzem parafialny kościół św. Szczepana, niewielka kaplica św. Macieja i Mateusza oraz zespół klasztoru i kolegium Jezuitów. Budynki te już od jakiegoś czasu popadały w ruinę, jednak na ich konserwację brakowało funduszy, dlatego zapadła decyzja o rozbiórce. Tak powstał plac, który przez większą część swoich dziejów pełnił rolę targowiska, by po drugiej wojnie światowej stać się na kilkadziesiąt lat miejskim parkingiem.

 

Widok placu Szczepańskiego i przedmieścia Piasek, fot. Ignacy Krieger, ok. 1870, wł. MHK

 

Jeden z dwóch najstarszych widoków przedstawiających plac Szczepański, został wykonany przez Ignacego Kriegera pod koniec lat 60. XIX wieku. Ujęcie to ukazuje głównie centralną część placu, ale to nie on miał tu być bohaterem. Pod widokiem wykonanym z ptasiej perspektywy, prawdopodobnie z dachu kamienicy Szołayskich, widnieje podpis: „Kościół XX. Karmelitów”, bo właśnie ta budowla znajduje się w głębi ujęcia na jednym z kolejnych planów.

Fotografia wykonana została wczesnym rankiem, kiedy to na znajdującej się na pierwszym planie sporej część placu, pojawiły się już furmanki wieśniaków i ogrodników z okolic Krakowa z towarem na sprzedaż, brak jednak jeszcze kupujących.

 

Z lewej strony ujęcia przy samym brzegu, w kadrze zmieściła się częściowo jedyna ze stojących przy placu kamienic, piętrowa kamienica nr 3, która zachowała się do dzisiaj w niemal niezmienionej formie. Przylega do niej ogród otoczony parkanem – na jego miejscu, na początku XX wieku stanęła kawiarnia, którą rozebrano w latach 50., by postawić Bunkier Sztuki.

 

Na kolejnych planach znalazły się Planty, niewysoka dawna zabudowa ul. Dunajewskiego, oraz w tle wspomniany wcześniej kościół Karmelitów na Piasku pod wezwaniem Nawiedzenia NMP (z prawej) i gmach koszar piechoty przy ul Rajskiej 1. Koszary noszące imię cesarza Franciszka Józefa I zostały wybudowane w latach 1860-1862 według projektu Feliksa Księżarskiego. Były to największe koszary w Krakowie.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share This