AMALIA


 

Amalia Krieger (1846-1928)

 

jedna z pierwszych krakowskich fotografek, „znana w szerokich kołach artystycznych i obywatelskich nie tylko miasta Krakowa, ale i w całej Polsce i cieszyła się z powodu swych zalet charakteru i wykształcenia artystycznego powszechną sympatią”(Nowy Dziennik 1928, nr 260, z 27 IX, s. 9).
Zawodu fotografa wyuczyła się z pewnością w zakładzie ojca, a po jego śmierci kontynuowała jego dzieło wspólnie z bratem Natanem. W 1903 roku zakład pozostał w rękach Amalii i funkcjonował nieprzerwanie aż do 1926 roku. To dzięki niej zostało ocalone dziedzictwo rodzinne, a zarazem unikatowa kolekcja fotografii dokumentująca dzieje miasta. Tuż przed śmiercią, w 1926 roku, Amalia zdecydowała się na likwidację zakładu. Wówczas wielotysięczny zbiór szklanych klisz oraz wyposażenie pracowni przekazała Gminie m. Krakowa. Dodatkowo powołała do życia fundację im. Ignacego, Natana, Amalii Kriegerów, której celem było „należyte przechowywanie klisz dawnych zabytków krakowskich, ich reprodukowanie i spożytkowanie dla celów naukowych, oraz wykształcenia fotografów fachowych do zdejmowania fotograficznego dawnych zabytków, pamiątek i dzieł sztuki”. Decyzją władz miejskich cenny dar Amalii został umieszczony w Muzeum Przemysłowym im. dr. Adriana Baranieckiego. Po jego likwidacji w 1950 r., zostały przejęte przez Akademię Sztuk Pięknych. W 1967 roku władze ASP zdecydowały o przekazaniu całej kolekcji klisz szklanych do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Dzięki decyzji Amalii możemy cieszyć się tym skarbem do dziś.

Share This